HİZMETLERİMİZ

Geri Dönüşüm

Refrakter malzeme geri dönüşümü, gerek üretim maliyetleri ve gerekse de çevre sağlığı bakımından önem taşıyan bir husustur. Ömrünü tamamlamış refrakter malzemelerin geri dönüşüme tabi tutularak bir kez daha kullanılması, giderek daha yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Geri dönüşüm sırasında kullanılan gelişmiş teknikler sayesinde, bu şekilde üretilen refrakter malzemelerin termal stabilitesi ile ilk defa üretilen refrakter malzemeler arasında bir fark oluşmamaktadır. Nitekim refrakter malzeme geri dönüşümü, büyük bir verimlilik ile gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Ancak geri dönüşüm işleminin hazırlıkları son derece kompleks bir süreçtir.

Bunun nedeni, demontaj esnasında geri dönüşüme tabi tutulacak refrakter malzemelerin nitelik bakımından çok farklı olabilmesidir. Refrakter bir fırın söküldüğünde, çok sayıda parça ortaya çıkacaktır. Bu parçaların ayrıştırma yapılmadan aynı geri dönüşüm işlemine tabi tutulması mümkün değildir. Bu nedenle, ilk olarak refrakter malzemeler türlerine, niteliklerine ve yapılarına göre bir ayrıma tabi tutulur Bundan sonra, refrakter malzeme mümkün olduğu kadar saf bir hale getirilmeli, örneğin içindeki demir, çelik ve cüruf kalıntıları refrakter malzemeden ayrıştırılmalıdır. Tüm bunlardan sonra da, refrakter malzemeyi öğüterek, ısıtarak veya basınç uygulayarak toz hale getirmek gereklidir. Sürecin her safhasında, malzemelerin toz ve nemden etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Verimli bir refrakter malzeme geri dönüşümü, elde edilen atıkların %40’ına yakın bir kısmının yeniden değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Cam Fırın Geri Dönüşümü
GlassTech Refractory, cam fırın yapı malzemelerinin yeniden üretim sürecine dahil edilmesi için gerekli söküm çalışmalarını gerçekleştirmekte ve beraber çalıştığı refrakter malzeme geri dönüşüm firmalarına vermektedir. Refrakter demontaj işlemlerini uzman ekibiyle tamamlayan firmamız, geri dönüşüme uygun olan ve tehlikesiz atık sınıfında yer alan cam, refrakter, çelik gibi malzemelerin yeniden kullanımını sağlamak adına Çevre Bakanlığından lisans almış ilgili firmalarla çalışmaktadır Tehlikeli atık sınıfındaki malzemeler ise, uygun şekilde ambalajlanarak işletme dışına çıkarılmaktadır. Özel ekipmanlar ile donatılmış çalışanlarımız, refrakter demontaj işlemlerini çok kısa bir süre içinde tamamlamaktadır. Bu süreç sırasında gösterilecek titizlik, refrakter malzeme geri dönüşümü için çok daha fazla sayıda materyalin elde edilmesini sağlayacaktır. 

Bizi Tanımak İster Misiniz?

Bizi arayın tanışalım ve hemen bir tanışma toplantısı yapalım ne dersiniz?

Detaylı Bilgi

Başarı Hikayelerimizi İnceleyin

Başarı hikayelerimizi inceleyip detaylı olarak neler yaptığımızı görebilirsiniz.

Detaylı Bilgi