KURUMSAL

Kurumsal Değerler

GlassTech Refractory; yenilikçi ve inovatif çalışma şeklini, hizmetlerini insan odaklı yapılandırmasına borçludur. Bu doğrultuda, işyeri ve sektörde insan hayatına ve çalışma kalitesine zarar verebilecek her türlü unsurun ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. GlassTech Refractory bünyesinde çalışanların hayat standardını ve çalışma kalitelerini düşürecek hiçbir uygulama bulunmamaktadır. Bu doğrultuda; işçilerimize gerekli eğitimler ve güvenlik ekipmanları verilmekte, düzenli olarak molalardan yararlanmaları için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Beyaz yakalı çalışanlarımız ise, ergonomi odaklı tasarlanmış çalışma alanları kullanmaktadır. Bu sayede, gerek çalışma kalitesi ve gerekse de verimliliği garanti altına alınmaktadır.

Firma politikamız, işçi haklarının korunması ve ergonomik çalışma imkânı üzerine kuruludur. GlassTech Refractory verimli çalışmaya önem veren bir firma olarak, bu doğrultuda gerekli tüm düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kurumsal kültürümüz tüm çalışanlarımıza sürekli aktarılmakta ve her bir yeni çalışanın da bu prensipler doğrultusunda eğitilmesine önem verilmektedir. “Önce İnsan”, GlassTech Refractory’nin vizyonunu simgeleyen bir çalışma sistemini ifade etmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği, GlassTech Refractory’nin “Önce İnsan” prensibi doğrultusunda taviz vermediğimiz bir husustur. Tüm çalışanlarımızın daha güvenli bir ortamda çalışmaları için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Bu sayede muhtemel kazaların önüne geçilebilmekte ve tüm uygulamalarımızın belirli bir kalite standardının altına düşmemesi sağlanmaktadır. Önceliğimiz insan hayatının korunması olup, bu amaçla ve Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında tüm çalışanlarımıza mesleki eğitimler verilmekte, güvenlik ekipmanları ve mesleki yeterlilik sertifikaları temin edilmekte, çalışma güvenliğinin nasıl artırılabileceğine dair ek çalışmalar yapılmaktadır.

GlassTech Refractory, sadece İş Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda şart koşulan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile yetinmemektedir. Mevzuatın ötesine geçilerek, çalışanların ergonomik, konforlu ve çalışma kalitesini yükseltecek özelliklere sahip ortamlarda iş görmeleri sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, bizim için sadece beden sağlığı anlamına gelmemektedir. Çalışanlar için her anlamda daha güvenli bir ortamın sağlanması, kurumsal kültürümüzün gerekleri arasındadır. Bu doğrultuda, kurumsal felsefemiz bakımından bilgilendirilmemiş ve mesleki eğitim almamış hiçbir kişinin işletmemiz bünyesinde çalışmasına izin verilmemektedir.

GlassTech Refractory, üretim sırasında ekolojik dengenin hassas yapısını bozmamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Sanayi üretimindeki tedbirsiz ve bilinçsiz çalışmalar, bu dengeye zarar vererek hepimizin geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir. GlassTech Refractory, kurumsal kültürü ve “Önce İnsan” prensibinin gereği olarak, çevreye duyarlılığın hayati standartların korunması bakımından tamamlayıcı bir ilkeyi ifade ettiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, tüm çalışmalarını çevre ve insan odaklı olarak sürdürmektedir.

Kalite ve çevre politikamız, sadece mevzuatın zorunlu kıldıklarından ibaret değildir. Standart tedbirlerden daha fazlasını hayata geçiren GlassTech Refractory, gerek sektörün kalitesini yükseltmekte, gerekse de çocuklarımıza bozulmamış bir ekolojik sistem kalmasını sağlamaktadır. Refrakter malzemelerin geri dönüşümü, şirketimizin titizlikle gerçekleştirdiği bir işlemdir. Tehlikesiz atık grubunda yer alan tüm malzemeler Çevre Bakanlığından lisans almış (ve bunu belgeleyebilir) firmalara teslim edilmektedir. Tehlikeli atıklar (baca kanalı, rejeneratör-baca cürufu, rejeneratör-fırın refrakterleri, izolasyon malzemeleri vs.) ise, uygun şekilde ambalajlanarak işletme dışına çıkarılmaktadır. Diğer bir deyişle, geri dönüşüm için sadece Çevre Bakanlığından lisans almış iş ortakları ile çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, üretim safhasındaki zararlı atık ve yakıcı gazların etkilerinin minimuma indirilmesi için de gerekli tüm çalışmalar yürütülmektedir.

Bizi Tanımak İster Misiniz?

Bizi arayın tanışalım ve hemen bir tanışma toplantısı yapalım ne dersiniz?

Detaylı Bilgi

Başarı Hikayelerimizi İnceleyin

Başarı hikayelerimizi inceleyip detaylı olarak neler yaptığımızı görebilirsiniz.

Detaylı Bilgi